Workshop ค้นหาตนเอง Compass

ปัญหาของการศึกษาไทย

              เด็กไทยจำนวนมาก เรียนแบบไร้ทิศทาง ขาดเป้าหมาย ไม่รู้ตัวเองว่าถนัดอะไร ชอบอะไร และเหมาะกับการเรียน การทำงานในอนาคตแบบไหน จึงต้องเหนื่อยกับการติวเพื่อสอบทุกวิชา ทุกสาระที่ต้องใช้สอบ เพียงเพื่อแข่งขันกันเข้ามหาวิทยาลัย และยังไม่มีเครื่องมือไหนที่จะทำให้เด้กได้รู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

 

Compass

               เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาบุคลิกภาพในตัวเด็ก ว่าเขาเหมาะที่จะเรียนอะไร และประกอบอาชีพทางด้านไหนในอนาคต โดยวิเคราะห์หาบุคลิกภาพที่โดดเด่น จากทฤษฎีบุคลิกภาพ 6 ด้านของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาตัวตนที่มีความแม่นยำที่สุดในประเทศ 

 

มั่นใจได้จาก...

               การวิจัยความแม่นยำเป็นระยะเวลา 15 ปี ด้วยแบบสอบถามในเว็บไซต์การศึกษา www.eduzones.com จากแบบสอบถามและเข้าสู่ปฏิบัติการ Workshop Compass ที่แม่นยำมากขึ้นได้ทดลองวิจัย กับเด็ก 80 กลุ่ม 768 คนและปัจจุบัน หลังจากการวิจัยสิ้นสุดลง มีผู้เข้าร่วมค้นหาบุคลิกภาพที่แท้จริงด้วยระบบของ Compass แล้ว 150 รุ่น มากกว่า 3,000 คน ซึ่งได้รับคำยืนยันความพึงพอใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์จากโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ

เป้าหมายสำคัญ Workshop Compass

        ถ้าหากเด็กรู้เป้าหมาย และได้รับการสนับสนุนให้เรียนและทำในสิ่งที่เขาถนัด การวางแผนอนาคต เพื่อที่จะเดินไปหาความสำเร็จก็ไม่ยากแล้ว ดังนั้น "การค้นหาตนเองจึงสำคัญมาก"

แม่นยำและรวดเร็ว

        ใช้เวลาเพียง 10 ชั่วโมง ในการทำ Workshop ก็ทำให้ทราบถึงบุคลิกภาพที่โดดเด่น และได้รับคำแนะนำถึงอาชีพและคณะสาขาการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง โดยผู้เชี่ยวชาญ

ใครทำได้บ้าง 

         Workshop Compass รับเด็กตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป