สถานที่จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู สพฐ


อัพเดทห้องอบรม และ แผนที่การเดินทาง 
หลักสูตร 
60010213  หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator
ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
60013009  หลักสูตรครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง “เพื่อพัฒนาครูที่สอนแบบ Active Learning” 
60013007 หลักสูตรการบริหารการศึกษาในแนวทางประเทศไทย4.0
60009077 หลักสูตร พัฒนาครู เพื่อสร้างสังคม สุจริต 


จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)
ถ.ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
https://goo.gl/eRNPUd

จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น
https://goo.gl/kyNPf7

กรุงเทพมหานคร
ห้องเรียนแห่งอนาคต เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
อาคาร เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ห้องเลขที่ 1012 ชั้นที่ 10 
เลขที่ 1693 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อ 02-937-1118-9
https://goo.gl/P11WCj


จังหวัดเชียงใหม่ (ย้ายสถานที่อบรมจาก ม.ราชภัฎเชียงใหม่)
โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่  
http://chiangmaiorchid.com/Locations.php

จ.สกลนคร
ม.ราชภัฎสกลนคร  จัดที่โรงแรมภูพานเพลซ (ในมหาวิทยาลัย)
http://www.phuphanplace.com/