คำยืนยัน


   
ความพึงพอใจของ ครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง