การสมัครทำ Workshop

Compass Workshop@Center

  • Compass center สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว          ติดต่อ คุณกนกพร 092-105-4198
  • Compass center สาขา เชียงใหม่                      ติดต่อ คุณกนกพร 092-105-4198
  • Compass center สาขา โชคชัย 4                      ติดต่อ ดร. ตฤณกร 089-769-8080
  • Compass center สาขา สงขลา                        ติดต่อ คุณทิพย์วิมล 081-698-2460
  • Compass center สาขา สุราษฎร์ธานี                ติดต่อ อ.วิชัย 099-632-6725
  • Compass center สาขา แพร่                           ติดต่อ คุณภัทรพล 095-196-3914
  • Compass center สาขา ภูเก็ต                          ติดต่อ ดร. แหม่ม 081-797-5623
  • Compass center สาขา กระบี่                          ติดต่อ ครูอ๊อด 083-029-0460
  • Compass center สาขา ชุมพร                         ติดต่อ อ.พรพรรณ 086-951-4576