การสมัครทำ Workshop

Compass Workshop@Center

  1. Compass center สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว          ติดต่อ คุณกนกพร 092-105-4198
  2. Compass center สาขา เชียงใหม่                      ติดต่อ คุณกนกพร 092-105-4198
  3. Compass center สาขา โชคชัย 4                      ติดต่อ ดร. ตฤณกร 089-769-8080
  4. Compass center สาขา สงขลา                        ติดต่อ คุณทิพย์วิมล 081-698-2460
  5. Compass center สาขา สุราษฎร์ธานี                ติดต่อ อ.วิชัย 099-632-6725
  6. Compass center สาขา แพร่                           ติดต่อ คุณภัทรพล 095-196-3914
  7. Compass center สาขา ภูเก็ต                          ติดต่อ ดร. แหม่ม 081-797-5623
  8. Compass center สาขา กระบี่                          ติดต่อ ครูอ๊อด 083-029-0460
  9. Compass center สาขา ชุมพร                         ติดต่อ อ.พรพรรณ 086-951-4576

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เพียง 7 ที่นั่งเท่านั้น!!!

Workshop Compass 10 hr. 

เรียนวัน เสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 20 - 21 เมษายน 2562

ที่ ห้องเรียนแห่งอนาคต เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก