การสมัครทำ Workshop

Compass Workshop@Center

  1. Compass center สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว          ติดต่อ คุณกนกพร 092-105-4198
  2. Compass center สาขา เชียงใหม่                      ติดต่อ คุณกนกพร 092-105-4198
  3. Compass center สาขา โชคชัย 4                      ติดต่อ ดร. ตฤณกร 089-769-8080
  4. Compass center สาขา สงขลา                        ติดต่อ คุณทิพย์วิมล 081-698-2460
  5. Compass center สาขา สุราษฎร์ธานี                ติดต่อ อ.วิชัย 099-632-6725
  6. Compass center สาขา แพร่                           ติดต่อ คุณภัทรพล 095-196-3914
  7. Compass center สาขา ภูเก็ต                          ติดต่อ ดร. แหม่ม 081-797-5623
  8. Compass center สาขา กระบี่                          ติดต่อ ครูอ๊อด 083-029-0460
  9. Compass center สาขา ชุมพร                         ติดต่อ อ.พรพรรณ 086-951-4576

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เพียง 7 ที่นั่งเท่านั้น!!!

Workshop Compass 6 hr. 

เสาร์ 1 มิ.ย.62 เต็ม⛔️ อาทิตย์ 2 มิ.ย. 62 เต็ม ⛔️

เสาร์ 8 มิ.ย. 62 อีก เต็ม ⛔️ อาทิตย์ 9 มิ.ย. 62 เต็ม ⛔️

เสาร์ 15 มิ.ย. 62  ✅ อาทิตย์ 16 มิ.ย.62 ✅

เสาร์ 22 มิ.ย. 62 ✅ อาทิตย์ 23 มิ.ย.62 ✅

เรียนที่ ห้องเรียนแห่งอนาคต เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก