Summer Camp

 

ค่าย iCamp for Kids

21st Century Skills in English Summer Camp 2017

 

มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารทำงานเป็นทีม และทักษะการเรียนรู้ และได้อยู่ในบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติตลอดค่าย

เด็กๆ จะได้เรียนรู้อยากสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ โดยทีมงานจากสถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต

กิจกรรมการเรียนได้รู้ ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ตามพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย โดยมีการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

ตัวอย่างเนื้อหากิจกรรม

-      ประเด็นเรื่องโลกอัศจรรย์ Wonderful world สัมผัสโลกทั้งใบเพียงปลายนิ้ว พบกับสถานที่และวัฒนธรรมของคนทั่วโลก เรียนรู้ความหลากหลายเพื่อเคารพและให้เกียรติเพื่อนมนุษย์

-      ประเด็นเรื่อง Miracle of brain สมองของเรา ทำงานได้ไวกว่าคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกจริงหรือ?? สมองทำงานยังไง อาหารส่งผลต่อสมองจริงหรือ อยากสมองดี ต้องทำอย่างไร

-      ประเด็นเรื่อง Nature Explorer สนามธรรมชาติเป็นโลกแห่งกิจกรรม เป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ และวิชาธรรมชาติและสีสัน (Hirsh-Pasek and Golinkoff, 2003) ฯลฯ

ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning CBL ที่จะสร้างให้เด็กได้คิด ได้ค้นคว้า ได้ฝึกทักษะแห่งอนาคต ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ เป็นที่มาของแรงบันดาลใจ

เปิดรับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

 

ลักษณะค่าย

        เป็นค่ายแบบไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) จำนวน 4 วัน จัดกลุ่มตามช่วงอายุผู้เรียน
รับเพียงกลุ่มละ
15 คนเท่านั้น เพื่อผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

 

สถานที่

สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต ชั้น 10 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

ที่ปรึกษาโครงการ

        ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

        ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล

                                                                           iCamp for Kids

21st Century Skills in English Summer Camp 2017

Schedule

Age

Group

Date

Theme

Brief

6 – 9 yrs

10 – 12 yrs.

12 – 14 yrs.

ü

 

 

1

21-24 March

Wonderful World

Explore places around the world through 360°

 via Google Earth, Google map and more interactive application.
Appreciate about the countries and cultures around the world
. Get all sorts of information on any country including a map, a picture of the flag, population, tradition and much more.

 

ü

 

2

28-31 March

Smart Kids, Smart Life

Encourage and inspire kids to get ready for the new world. Learn more about life skills such as Keeping safe on the Web and Social Media, Financial planning, Value of saving and spending wisely, science that found in daily lives, and more.

 

 

ü

3

4-7 Apr

Real STEM

STEM is a curriculum based on the idea of educating students in four areas together — science, technology, engineering and mathematics, not only because the skills and knowledge in each discipline are essential for student success, but also because these fields are deeply intertwined in the real world and in how students learn most effectively.

ü

 

 

4

25-28 Apr

Think Tank

What kind of thinker is your child?  Does he believe everything on TV?  Does she always figure out how to get what she wants?
Does he ask questions?  Does she go along with what her friends suggest?
Creative and critical thinking are skills, something that can be learned
. It's important to teach children how to think instead of what to think.

 

ü

 

5

2-5 May

Being Global Citizen

Global citizen means a group of people from
different country, ethnic, cultural, color, religion and belief
. They live in a community and share their feelings, knowledge, human rights among themselves are called Global citizen
Aims to aware of the wider world and has a sense of his or her own role as a world citizen, respect and values diversity and much more
.

* วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

** ณ สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต ชั้น 10 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

** รับเพียงกลุ่มละ 15 คน เท่านั้น เพื่อผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง


สิ่งที่ควรเตรียม

สมาร์ทโฟน (ถ้ามี) สำหรับการเรียนรู้

หมวก เสื้อแขนยาว ครีมกันแดด ยารักษาโรคประจำตัว สำหรับทัศนศึกษา

 

การแต่งกาย

       ชุดลำลอง

 

ค่าลงทะเบียน 11,000 บาท สิ่งที่ได้รับ

1.  อาหารกลางวันรวม 4 มื้อ

2.  อาหารว่างวันละ 2 มื้อ รวม 8 มื้อ

3.  ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ทัศนศึกษา

4.  ค่าเดินทางทัศนศึกษา

5.  เสื้อยืดค่าย

6.  ประกันภัย 4 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง

7.  ใบรายงานผลการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะคิด (คิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี

 

 วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 7302819909

ชื่อบัญชี บริษัทห้องเรียนแห่งอนาคต

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

 

แจ้งการชำระเงิน ได้โดย ส่งรูปสลิปยืนยันการโอนเงิน ไปยัง

อีเมล์  kanokpornmind.js@gmail.com

แฟกซ์ : 02-9371119

โทร. 098-596-9961, 02-9371118 ต่อ 14

Line ID: @futureclassroom

ติดต่อคุณ กนกพร (มายด์)

 

ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต

โทร. 02-9371118, 080-810-7181
Fax: 02-937-1118

Line ID: @futureclassroom

email: kanokpornmind.js@gmail.com

www.facebook.com/jsfutureclassroom

อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ห้องเลขที่ 1012 ชั้นที่ 10 เลขที่ 1693
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900