หลักสูตรพัฒนาครู

การอบรมตามโครงการพัฒนาครูปี 2561 นี้ จะแตกต่างจากปีที่แล้วค่ะ
คือคุณครูต้องเข้าไป booking (จอง) หลักสูตรที่สนใจในวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561
ที่เว็บไซต์ของ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://training.obec.go.th
โดยการจองนี้คุณครูจะยังไม่ทราบวัน และสถานที่ในการจัดอบรมค่ะ
จนกว่าวันที่ 28 พฤษภาคม ที่คุณครูจะสามารถเข้าไปตรวจได้ว่า หลักสูตรที่ตนเลือกนั้นจะจัดวันไหน ที่ไหนค่ะ
แล้วก็ทำการยืนยันเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561
สมัครได้ที่ https://training.obec.go.th
คุณครูกรอกรหัสเดิมปีที่แล้วได้เลยค่ะ
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่สังกัด
อย่าลืมเปลี่ยนในระบบด้วยนะคะ จะมีผลต่อการเบิกงบประมาณค่ะ
แล้วก็เลือกรหัสหลักสูตรของห้องเรียนแห่งอนาคต ดังนี้ค่ะ